Box Layout

HTML Layout
Backgroud Images
Backgroud Pattern
  • Baznas Kab. Pekalongan
single-event-img-1

PENGERTIAN ZAKAT MAAL


Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain, sebagaimana yang terdapat dalam UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 yang telah diubah dua kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama No 31/2019, dan pendapat Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi serta para ulama lainnya.

Zakat mal sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas meliputi:

1.

Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya

 

Adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.

2.

Zakat atas uang dan surat berharga lainnya

 

Adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.

3.

Zakat perniagaan

 

Adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.

4.

Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan

 

Adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.

5.

Zakat peternakan dan perikanan

 

Adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul.

6.

Zakat pertambangan

 

Adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul.

7.

Zakat perindustrian

 

Adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.

8.

Zakat pendapatan dan jasa

 

Adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran, zakat ini dikenal juga sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan.

9.

Zakat rikaz

 

Adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan, dimana kadar zakatnya adalah 20%.

Syarat Zakat Mal dan Zakat Fitrah:

1.

Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

2.

Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut:

     a. milik penuh

 

     b. halal

 

     c. cukup nisab

 

     d. haul

 

3.

Hanya saja, syarat haul tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, serta zakat rikaz.

 

 

Sedangkan untuk syarat zakat fitrah sebagai berikut:

 

 

a. beragama Islam

 

 

b. hidup pada saat bulan ramadhan;

 

 

c. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri;

 
       

(Sumber: Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 267, Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019, Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003, dan pendapat Shaikh Yusuf Qardawi).